הזמנה לרעיון שיכול לפנות למגוון רחב של אוכלסיות

הזמנה לרעיון שיכול לפנות למגוון רחב של אוכלסיות. בעקרון: היות אוחזי מניה שווים, אבל באופן בו ערך מכירת המניה קובע את ערך ה(שוק של ה)קבוצה, כאשר המכירה/קניה מותנת בשש נקודות מוסכמות
(http://is-with.wikidot.com/what-comcom-is-in-6-points-he ).

הסכם זה נותן כח חדש ויתרון ליחיד, או למיעוטים, מול הקבוצה, בכדי לאפשר בניית קבוצות ענק מגוונות ומתוך התובנה שכח היחיד בקואופרטיב יורד ככל שהקבוצה גדולה יותר והומגנית פחות.

הסכם זה ניתן ליישום בתוך הקואופטיב, תוך שימוש במטבעות עמית ומטבעות חפץ ומהווה בסיס לפרויקט גדול יותר שמזמין להשתמש בכח ההחרמה של הלקוח/ה למימוש אחיזתו/ה בבעלות שווה בחלק מהמוכרים
(http://comcomism-heb.wikidot.com/ ).

רקע נוסף ( http://is-with.wikidot.com/6-points)

אפשרות שיתוף פעולה: כדי לענות על השאלה: "איך קואופרטיב יכול לתפקד בתור קומקומ?", אני צריך עזרה ביצירת ובדיקת הנגשה של החומרים הנ"ל, אני צריך מישהו שיעזור ויתקן, ישאל ויענה וכו. אם אפשר תוך שמוש בויקי של הפלטפורמה ( http://comcomism-heb.wikidot.com/wiki:_start)


byAnonymous 13 Apr 2013 12:14 » 13 Apr 2013 12:14
tags:
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License