הקומקומיזם ליצירת מערך אמון דינאמי

הקומקומיזם ליצירת מערך אמון דינאמי

אנחנו, אנשי ה99%, ע"י ישום הסכם הקומקומיזם על בעלות סחירה ושיוויונית, יכולים לייצר בבעלותנו ובדינמיות מערכות אמון (במימוש תווך ההמרה,מימוש הכסף ו/או מימוש אמצעי בעלות/חוב/תשלום אחרים),

  • כאשר הסכם הבעלות מיושם ליצירת מערכות מבוזרות, הנבנות על ידנו מלמטה למעלה, בהן ערך הבעלות בקבוצת אם (הנקוב במטבע-עמית) ניתן להמרה עבור אמצעי תשלום פנימים (נקובים במטבע-חפץ/פיאט-קהילתי) המונפק ע"י קבוצת הבת האחוזה בבעלות הסחירה והשיוויונית ע"י קבוצות האם,
  • וכאשר קבוצות האם מהוות/מייצגות מחלקות בקבוצת הבת ומעניקות מוצרים, שרותים ואחיזות בתמורה למטבע-חפץ המונפק ע"י קבוצת הבת.

אופן ישום מערכות האמון יכול להיות למשל

  • כך שהצאצאית האחרונה היא אגודה ללא מטרות רווח ואשר על כן לא ברת מס וככזו היא המנפיקה/כורה אגרות/מטבעות נקובים במטבעות חפץ,
  • כך שסחירות המטבע היא קהילתית פנימית (המטבע לא סחיר מחוץ לקהילה),
  • כך שתקפות המטבע לאו דווקא אינסופית (אלא כבר בהנפקתו תקופתו מוגבלת בזמן, כאשר העמיתים מפוצים על העלמות ערך המטבע בהדרגתיות תואמת להתפוגגות תקפותו בזמן והפיצוי ניתן למשל בדיוידנט נקוב במטבעות חפץ חדשים ,) ו/או
  • כך שבמקרה של הביטקוֹין הביטקוֹין קהילתי וקופת הכרייה המשותפת שייכת לבת הצאצאית האחרונה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F .

bynamzezamnamzezam 15 Apr 2013 13:10 » 15 Apr 2013 13:21
tags:
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License