להיות חופשי ושווה - על כן חזק יותר
logo.jpg
Screenshot%20from%202013-04-03%2019%3A54%3A00.png

להיות חופשי ושווה - על כן חזק יותר, כל קונה יכול להתארגן בקבוצתו כאוחז מניה שווה בחלק מהמוכרים: הצעה לתקנות אחיזת מניות שוויונית, עם 6 נקודות הגבלה על-פי חוזה ,שיוצרות איזון חדש בין היחיד לקבוצה, עבור התפתחות מלמטה עד הקמת בורסה אלטרנטיבית, למשל של צרכנים האוחזים בשוויון חלקים מהמוכרים.

הנחת היסוד במאמר הקצר הזה היא שעצם אפשרות צבירה כוח ללא הגבלה (כוח ממשלי, דתי, כלכלי או אחר) היא היא גורם הרוע - על כן המטרה ביזור והאמצעי יישום תקנות בורסה אלטרנטיבית המבוססות על 6 נקודות אלו: http://is-with.wikidot.com/what-comcom-is-in-6-points-he .

מושגית: להיות קומקומיסט (ComComIst) זה להיות גם קפיטליסט חופשי וגם סוציאליסט שווה. (ComCom stands for COMmon COMpany http://is-with.wikidot.com/6-points ) לפרוט נוסף חפשו Yes I Am Angry.

תאורטית: אחיזת מניות שוויונית היא גורם תחרותיות בין קבוצת וסולידריות בתוכן, שיקוף של שביעות רצון החברים תוך הפריה בין קבוצות ע”י מעבר החברים בין הקבוצות ומיזוג הקבוצות הקטנות באחיזה שיווניות בקבוצה גדולה יותר, תוך מאבק בבעלי אמצעי היצור, לא עוד, או לא רק, מתוך קבוצות הומוגניות וסגורות (קבוצות בעלי עניין פלגני) למשל של עובדים, אלא מקבוצות פתוחות מגוונות וענקיות למשל של קונים,מה שיוצר מתאם עם החלוקה של המחאות בין ה99% (הצרכנים) מול ה 1% (בעלי רוב אמצעי ואחזקות הייצור).

פוליטית: יחימוביץ' אהבה את הרעיון וחכם יהיה הפוליטיקאי שידחוף התניית כל פעולה ממשלתית הקשורה להלאמה, הפרטה,חילוץ ו/או חדלון-חוב, בכך שאלו אשר לשם הגנתם מבוצעת הפעולה (העם ולא רק היחידים ברי עצמה) יהיו אוחזי מניה שווים במקבל ההטבה. לפרוט נוסף חפשו GovComCom.

אמנם המטרה רחוקה אבל תחילת מימושה אפשרי בכל רגע ע"י אחיזה שיוונית ברשימות תפוצה ( http://yes-again-we-can.wikidot.com/ ), דרך אחיזת המשתמשים בסוג של רשת חברתית, בעיתון ע"י קוראיו, ברשת שיווק ע"י קוניה ו/או בבנק ע"י מפקידיו, תוך החרמות מתוזמנות היטב ( http://yes-i-am-angry.wikidot.com/ ) בכדי לכפות אחיזות שיווניות בחלקי ישויות אלו ואחרות.

למה אחיזת מניות שוויונית כמו בבורסה ולא קול שווה פשוט כמו בקואופרטיב או במדינה דמוקרטית ומה בדיוק ההבדל?

 • העמית-אוחז באופן עצמאי ביציאתו קובע את ערך מניות הקבוצה ולכן באופן מיידי גם קובע את ערך הסמכות הביצועית של הקבוצה ואת ערך האחיזה של החברים האחרים – מה שנותן כוח חדש ליחיד ולמיעוטים בקבוצה,
 • שניהם, העניין הפרטי (של מחזיק מניה) והעניין המשותף (שהרי החזקה שווה), נובעים בדיוק מאותו מיקום של אוחזי מניה שווים
 • אוחז מניה שוויונית נמצא בעמדתWinWin של כניסה ל ויציאה מ הקבוצה.

מה ההגנות לקבוצה או מה הם גורמי האיפוק?

 • כמו בקוד חופשי כל שש הנקודות בחוזה הם לא ברי שינוי, כלומר מכירת המניה מותרת רק לקונה המאשר את הנקודות, כך למשל תאגיד לא יכול לקנות את כל החברה.
 • אחיזת מניה מחויבת בקריטריונים קבועים של החברה - למשל איסור גזענות או קביעת מקסימום נכסים מורשה לאוחז .
 • שינוי מחיר המניה פרופורציונלי לכוח החבר כפול קבוע המשקף את הרשאת התנודתיות בערך החברה, כך למשל עם 10 חברים, מחיר מניה 10 ש'ח וקבוע 1, תנודות מחיר נע בין 9 ל11 ש'ח.
 • זכות ראשונים לקבוצה בכל מכירת מניה.
 • דרך כל שכבות ההחזקה יכול אדם להחזיק לא יותר ממניה שוויונית אחת, כאשר מספר העמיתים נקבע אוטונומית על ידיהם בלבד וכאשר בכל חברה צרוף חזקות כל העמיתים ביחד יכולה להיות על כל או רק על חלק מהחברה, אבל רק באחד מהתנאים הבאים:
  • השיעור היחסי (d, as 0<d<=1) שבהחזקת העמיתים קבוע
  • הכניסה לקבוצה היא קודם כל לעמדת עמית ורק משם ודרך יצירת קבוצה נוספת לאחיזת לא-עמית (אחיזה רגילה).

הרעיון מביא בחשבון 2 סוגי מטבעות: מטבע-עמית להערכת אוחז מניה שיוונית ומטבע-חפץ להערכת שירותים חזקות ומוצרים, כאשר עמיתים אוחזים בחברות הקטנות אשר אוחזות בשיווין בחברה גדולה יותר (ראה בתמונה זו: http://is-with.wdfiles.com/local--files/6-points/social%20caretaker%20.jpg ) ומהוות או מייצגות במקביל מחלקות בחברה הגדולה,

 • כאשר החפצים העוברים בין המחלקות מוערכים במטבעות-חפץ
 • כאשר האחיזה בחברות/מחלקות הקטנות מוערכת במטבעות-עמית
 • וכאשר סוג מטבעות אחד יכול להעריך את האחר.

שאלה פתוחה:( http://is-with.wikidot.com/6-points#c5 ) - האם רק על פי החוזה האישי כבר ניתן להתקשר במערכות אוטונומיות ומחוץ למערכת (מיסוי) על ידי מטבעות-עמית ומטבעות-חפץ והאם ניתן לייצרן בדומה לBitCoin?

מסקנה: ניתן ליצור כלכלה חופשית מבעלי ההון וללא ממשלה, בשיטה כלכלית חדשה, שייכת רק לציבור, אשר כל אחד יכול להתחיל מידית בישומה!

מאת מפתח הרעיון. ליצירת ייתר גיוון תפוצה ובאור ניתן להתחבר לחב"ע הייעוץ ב http://common-companies-consultants.wikidot.com/

Under this (cc) license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

הקומקומיזם ליצירת מערך אמון דינאמי
created: 15 Apr 2013 13:10
tags:
הקומקומיזם ליצירת מערך אמון דינאמי

אנחנו, אנשי ה99%, ע"י ישום הסכם הקומקומיזם על בעלות סחירה ושיוויונית, יכולים לייצר בבעלותנו ובדינמיות מערכות אמון (במימוש תווך ההמרה,מימוש הכסף ו/או מימוש אמצעי בעלות/חוב/תשלום אחרים),

 • כאשר הסכם הבעלות מיושם ליצירת מערכות מבוזרות, הנבנות על ידנו מלמטה למעלה, בהן ערך הבעלות בקבוצת אם (הנקוב במטבע-עמית) ניתן להמרה עבור אמצעי תשלום פנימים (נקובים במטבע-חפץ/פיאט-קהילתי) המונפק ע"י קבוצת הבת האחוזה בבעלות הסחירה והשיוויונית ע"י קבוצות האם,
 • וכאשר קבוצות האם מהוות/מייצגות מחלקות בקבוצת הבת ומעניקות מוצרים, שרותים ואחיזות בתמורה למטבע-חפץ המונפק ע"י קבוצת הבת.

אופן ישום מערכות האמון יכול להיות למשל

 • כך שהצאצאית האחרונה היא אגודה ללא מטרות רווח ואשר על כן לא ברת מס וככזו היא המנפיקה/כורה אגרות/מטבעות נקובים במטבעות חפץ,
 • כך שסחירות המטבע היא קהילתית פנימית (המטבע לא סחיר מחוץ לקהילה),
 • כך שתקפות המטבע לאו דווקא אינסופית (אלא כבר בהנפקתו תקופתו מוגבלת בזמן, כאשר העמיתים מפוצים על העלמות ערך המטבע בהדרגתיות תואמת להתפוגגות תקפותו בזמן והפיצוי ניתן למשל בדיוידנט נקוב במטבעות חפץ חדשים ,) ו/או
 • כך שבמקרה של הביטקוֹין הביטקוֹין קהילתי וקופת הכרייה המשותפת שייכת לבת הצאצאית האחרונה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F .

Comments: 0, Rating: 0

הזמנה לרעיון שיכול לפנות למגוון רחב של אוכלסיות
created: 13 Apr 2013 12:14
tags:
הזמנה לרעיון שיכול לפנות למגוון רחב של אוכלסיות. בעקרון: היות אוחזי מניה שווים, אבל באופן בו ערך מכירת המניה קובע את ערך ה(שוק של ה)קבוצה, כאשר המכירה/קניה מותנת בשש נקודות מוסכמות
(http://is-with.wikidot.com/what-comcom-is-in-6-points-he ).

הסכם זה נותן כח חדש ויתרון ליחיד, או למיעוטים, מול הקבוצה, בכדי לאפשר בניית קבוצות ענק מגוונות ומתוך התובנה שכח היחיד בקואופרטיב יורד ככל שהקבוצה גדולה יותר והומגנית פחות.

הסכם זה ניתן ליישום בתוך הקואופטיב, תוך שימוש במטבעות עמית ומטבעות חפץ ומהווה בסיס לפרויקט גדול יותר שמזמין להשתמש בכח ההחרמה של הלקוח/ה למימוש אחיזתו/ה בבעלות שווה בחלק מהמוכרים
(http://comcomism-heb.wikidot.com/ ).

רקע נוסף ( http://is-with.wikidot.com/6-points)

אפשרות שיתוף פעולה: כדי לענות על השאלה: "איך קואופרטיב יכול לתפקד בתור קומקומ?", אני צריך עזרה ביצירת ובדיקת הנגשה של החומרים הנ"ל, אני צריך מישהו שיעזור ויתקן, ישאל ויענה וכו. אם אפשר תוך שמוש בויקי של הפלטפורמה ( http://comcomism-heb.wikidot.com/wiki:_start)
Comments: 0, Rating: 0

ניסיון ראשון
created: 05 Apr 2013 14:43
tags:
האם זה בא מימין?

כן
והאם

 • האם יש
  • א
  • ב
  • ג
 • יש ויש גם סידור

Comments: 0, Rating: 0

page 1 of 212next »
You should be logged in to clone a site.

By blank redblank red, on 05 Apr 2013 02:33 history Tags: home

comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License